HARGA

HARGA

    Percubaan Percuma (30min)
    Pelajaran 3000yen/jam persendirian
    Pelajaran 2500yen/jam Kumpulan Kumpulan: 3 orang atau lebih

Rumah anda, Cafe, syarikat, di mana-mana, kita boleh mempunyai kelas.

Tuan-tuan hanya boleh mengambil pengajaran di dalam rumah.

(Kami tidak mengenakan bayaran untuk pelajaran di lokasi.)

0 件のコメント: